Gratulerer med Kvinnedagen!

Kvindedagen var før en dag som jeg ikke tenkte så mye på enn at det var en gruppe kvinner som gjorde opprør mot sine ektemenn og staten som var hersket av menn, for å ha like rettigheter som menn. Dagen ble ofte snakket om med mye forakt for de som våget å gå imot bibelprinsippet […]